Wie helpt onze wijk?

Na een lange periode van stilte, weer een bericht van de bewonerscommissie.

De reden hiervoor is dat we als commissieleden berichten uit de wijk hebben gehoord over de toekomstige bouw van 2 nieuwe woonflats in onze mooie wijk.

Er zijn namelijk vernieuwde bouwplannen voor de bouw van een tweetal woonflats op de groenstrook tussen de weg “’t Goeie Spoor” en de spoorlijn. (tussen de Geerhof en  het fietstunneltje).

In plaats van de in eerste instantie 6 verdiepingen hoge flats, willen de gemeente en de architect, nu, een 7 en 9 verdiepingen hoge flat gaan bouwen. Beide flats beschikken niet over een eigen parkeergelegenheid maar krijgen een parkeerplaats tussen het fietspad en Rondweg West, bereikbaar d.m.v. een voetgangersbrug over het fietspad.

Mogelijke gevolgen van deze nieuwbouw kunnen zijn, dat een aantal woningen aan de Stationsingel,  te maken krijgen met slagschaduw door de hoogte van de flats. Ook zal naar alle waarschijnlijkheid, de parkeerdrukte in onze toch al autorijke wijk, toenemen. En vanaf de 6e verdieping heeft men vrij uitzicht in alle tuinen van onze wijk.

Al enige jaren hebben wij (Gert van Kruistum (10 jaar), Katja Bensalem (8 jaar) en Charlotte Melssen (10 jaar)) , met plezier in de bewonerscommissie ’t Goeie Spoor meegedacht en meegewerkt aan een leuke woonomgeving in onze wijk. We kijken terug op een geslaagde periode. Speerpunten van ons waren bijvoorbeeld:

  • de jaarlijkse buitenspeeldag met behulp van veel vrijwilligers uit de wijk
  • realisatie van een nieuw ingericht  achterpad tussen Lindenlaan en Kastanjelaan
  • veiligheid
  • leefbaar houden van de speeltuin
  • het continu bij de gemeente onder de aandacht brengen van het parkeerprobleem, en de mooie wijk-website onze speerpunten waren.

Nu er door de toekomstige bouwplannen bij het spoor, van ons, als bewonerscommissie ’t Goeie Spoor, inmenging wordt gevraagd, merken we dat we de motivatie missen om in actie te komen. Daarom is het volgens ons tijd om het stokje over te dragen aan nieuwe personen met een warm hart voor onze mooie wijk.

Wie helpt onze mooie wijk leefbaar te houden?

U hoeft het niet alleen te doen. Bij het organiseren van activiteiten hebben wij als buurtcommissie ervaren dat er veel vrijwilligers zijn waarop een beroep kan worden gedaan. In de praktijk kwam het neer op ongeveer 4 vergaderingen per jaar.  

Heeft u interesse? Meldt u aan op info@goeiespoor.nl

Speak Your Mind

*