Buitenspeeldag 2022

Op deze pagina’s kunt u alle foto’s zien die gemaakt zijn van de buitenspeeldag 2022 op de Stationssingel en in speeltuin “de Berm”

Deze foto’s zijn voor bewonerscommissie ” ’t Goeie Spoor” gemaakt door Gert van Kruistum.

Wanneer u als rechthebbende bezwaar heeft tegen de door ons geplaatste foto/foto’s, verzoeken wij u ons hiervan in kennis te stellen. Na overleg zullen wij de betreffende foto/foto’s verwijderen.