Verslag infoavond nieuwbouwplannen Goeie Spoor

Kort verslag info-avond nieuwbouwplannen Goeie Spoor.

Op maandagavond 2 juli j.l. was er een eerste informatiebijeenkomst in Zeldzaam om de nieuwbouwplannen toe te lichten. Voor diegenen die er niet bij konden zijn, hierbij een kort verslag. Aanwezig waren mensen van projectontwikkelaar Som en een vertegenwoordiger van de gemeente Veenendaal.

In het kort komt het er op neer dat er plannen zijn voor de bouw van totaal 64 appartementen, ondergebracht in twee gebouwen. Een noordelijk gebouw met 36 appartementen en een zuidelijk gebouw met daarin nog 28 appartementen. Volgens berekeningen zouden dan 76 parkeerplaatsen gerealiseerd moeten worden. Er zullen volgens de plannen uiteindelijk 93 parkeerplaatsen gerealiseerd worden, allemaal op eigen terrein. Onder het zuidelijk gebouw worden 33 parkeerplaatsen gerealiseerd. En op de noordelijke kavel nog 60 parkeerplaatsen. Om bij deze appartementen en de parkeerplaatsen te komen, zullen twee inritten op het Goeie Spoor gerealiseerd worden. Het betreft allemaal huurwoningen, met de voorzijde gericht naar de spoorlijn. Aan de kant van het Goeie Spoor zullen de entrees naar de appartementen komen, met galerijen. Op mijn vraag of deze galerijen verlicht zullen zijn werd bevestigend geantwoord. Er kunnen zo dus twee grote verlichte blokken ontstaan, zeker in de wintermaanden bij kale bomen.

Overigens zullen voor de bouw veel van de aanwezige bomen gekapt worden, wel is er herplantplicht volgens de woordvoerder van de gemeente. Verder zullen   de panden niet meer van een aansluiting op het gasnet worden voorzien. De strook bouwgrond is in eigendom verkregen van NS, en strekt zich uit grofweg vanaf de Geerhof, tot ver voorbij het fietstunneltje. De parkeerplaatsen op de noordelijke kavel zijn te bereiken middels een te bouwen loopbrug ter hoogte van het fietstunneltje.

Dit zijn de eerste plannen zoals ze werden toegelicht, aanpassing is nog mogelijk. Zoals eerder terecht werd opgemerkt: Voor de bouw moet omgevingsvergunning worden afgegeven door de gemeente. In die vergunning staat in detail wat het project inhoudt. Daar kun je tot 6 weken na verlening schriftelijk tegen in bezwaar.

verslag door Sicco Spermon

 

Plan nieuwbouw appartementen bij spoorlijn

Woensdag 20 juni, is huis aan huis onderstaande folder op de Stationssingel bezorgd met informatie over bouwplannen op een strook grond aan het Goeie spoor (tussen rijbaan en spoorbaan in).

Afgaande op de illustratie lijkt het om 6 bouwlagen te gaan. 

 

 

Veens nieuwsbrief juni 2018

hallo,  hierbij de Veens – nieuwsbrief  voor juni.

Buitenspeeldag 2018

de foto’s van de buitenspeeldag 2018 staan op de site!!

Veens nieuwsbrief Vrijwilligerswerk Special mei 2018

graag geven wij u deze speciale nieuwsbrief van Veens door.

Veens Nieuwsbrief maart 2018

Graag geven wij de Veens-nieuwsbrief maart aan u door

Straatspeeldag 2018

Straatspeeldag op woensdag 13 juni.

Het thema is ‘Middeleeuwen: ridders en jonkvrouwen‘.

Wil je helpen, stuur een mail naar Dianne Doornenbal;

(fam.doornenbal@solcon.nl)

Ouderen aan het woord

Het Netwerk Utrecht Zorg voor Ouderen (NUZO) zoekt deelnemers:

klik op onderstaande link voor meer informatie.

Oproep workshop Ouderen aan het Woord def (002)

Nieuwbouw Eikenlaan 2

“Op het terrein van de Eikenlaan 2, de oude CMD, gaat worden gebouwd. Er is vergunning afgegeven door de gemeente aan de instelling Dennenhorst om een woon- en zorginstelling van plusminus 24 eenheden te bouwen. 

het gebouw komt grotendeels op de plaats van het huidige gebouw. Maar het wordt met twee etages/drie lagen bijna 10 meter hoog! 

Naast bewoning (wat niet mag volgens het bestemmingsplan) komt er kennelijk ook een dagbesteding voor derden. 

 De mening zijn er over verdeeld. De direct omwonenden hebben in ieder geval bezwaar. Het is een hele kolos in de straat en zoals het ontwerp nu staat wordt in tuinen veel zon weggenomen en is de privacy van van diverse aanwonenden verdwenen.

Daarnaast zal het een hele andere dynamiek in de straat gaan komen. Zorgdiensten, artsen, bezoek, maar ook logistiek verkeer voor de keuken en de was. Er zijn een aantal parkeerplaatsen voorzien, maar er zal best veel verkeer door de straat gaan komen. Dat zal dus allemaal via de kanaalweg of de Stationssingel en aanpalende starten moeten gaan. Neem daarbij dat de Kerkewijk zelf vanaf april “parkeervrij” is, dan zal de vraag naar parkeerplaatsen ook daardoor wel gaan toenemen…

 De vergunning is in december al afgegeven. De initiatiefnemer heeft, ondanks verzoek van de gemeente om de plannen kenbaar te maken en te bespreken, dat niet gedaan. Desondanks heeft de gemeente een vergunning afgegeven. We gaan daar tegen in beroep. Er zijn juridische argumenten, maar zeker ook maatschappelijke argumenten. Die laatste kunnen we alleen duidelijk maken wanneer we de gemeente laten weten dat we ons zorgen maken. 

Ik stel voor dat we alleen een brief of een email naar de gemeentesturen met onze zorgen en daarmee bezwaar maken tegen de plannen. Dat kan tot 28 januari, dus nog maar een week! 

We zijn er allen van overtuigd dat er wat met het oude gebouw moet gaan gebeuren. Dat zal de wijk ten goede komen. De voorgenomen plannen doen dat in ieder geval niet!…

 

Stuur uw bezwaar naar: 

 

Gemeente Veenendaal

Omgevingsloket

Raadhuisplein 1, 

3901 GA Veenendaal 

 

U mag de brief ook bij de balie afgeven.

Of stuur uw bezwaar per email naar: 

 marina.boers@veenendaal.nl

 en

 marieke.overduin@veenendaal.nl

Dat mag in elke vorm of elke manier die u zelf wilt…”

Veens nieuws

Graag geven wij u de nieuwsbrief van Veens door…..