Bouwplannen “van de baan”

Plannen van projectontwikelaars om de strook grond tussen het Goeie Spoor en de spoorlijn  te gaan bebouwen zijn van de baan.

Volgens de gemeente Veenendaal hadden de geplande gebouwen een te weinig open karakter  aan de zijde van de spoorlijn.

Voorlopig blijft er dus een groenstrook.

(info door Jan Versteeg)