Buitenspeeldag

zojuist zijn de foto’s van de buitenspeeldag op de website geplaatst, klik op de link https://goeiespoor.nl/wordpress/straatspeeldag-2022/

straatspeeldag 2022

opgeven kun je via onderstaande link :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfxUZlouXS_K-V100DRYVlWEHGycCCq4qoStoCKkVGS3BpIxw/viewform

Hoogspanning

Verkabeling hoogspanningsleidingen

Graag zenden wij u de uitnodiging voor de online bijeenkomst over de verkabeling 21 Februari rond 19.00 uur.
De Gemeente Veenendaal presenteert de details uit het ontwerp bestemmingsplan voor de verkabeling en het tracé in Veenendaal.

Wie helpt onze wijk?

Na een lange periode van stilte, weer een bericht van de bewonerscommissie.

De reden hiervoor is dat we als commissieleden berichten uit de wijk hebben gehoord over de toekomstige bouw van 2 nieuwe woonflats in onze mooie wijk.

Er zijn namelijk vernieuwde bouwplannen voor de bouw van een tweetal woonflats op de groenstrook tussen de weg “’t Goeie Spoor” en de spoorlijn. (tussen de Geerhof en  het fietstunneltje).

In plaats van de in eerste instantie 6 verdiepingen hoge flats, willen de gemeente en de architect, nu, een 7 en 9 verdiepingen hoge flat gaan bouwen. Beide flats beschikken niet over een eigen parkeergelegenheid maar krijgen een parkeerplaats tussen het fietspad en Rondweg West, bereikbaar d.m.v. een voetgangersbrug over het fietspad.

Mogelijke gevolgen van deze nieuwbouw kunnen zijn, dat een aantal woningen aan de Stationsingel,  te maken krijgen met slagschaduw door de hoogte van de flats. Ook zal naar alle waarschijnlijkheid, de parkeerdrukte in onze toch al autorijke wijk, toenemen. En vanaf de 6e verdieping heeft men vrij uitzicht in alle tuinen van onze wijk.

Al enige jaren hebben wij (Gert van Kruistum (10 jaar), Katja Bensalem (8 jaar) en Charlotte Melssen (10 jaar)) , met plezier in de bewonerscommissie ’t Goeie Spoor meegedacht en meegewerkt aan een leuke woonomgeving in onze wijk. We kijken terug op een geslaagde periode. Speerpunten van ons waren bijvoorbeeld:

  • de jaarlijkse buitenspeeldag met behulp van veel vrijwilligers uit de wijk
  • realisatie van een nieuw ingericht  achterpad tussen Lindenlaan en Kastanjelaan
  • veiligheid
  • leefbaar houden van de speeltuin
  • het continu bij de gemeente onder de aandacht brengen van het parkeerprobleem, en de mooie wijk-website onze speerpunten waren.

Nu er door de toekomstige bouwplannen bij het spoor, van ons, als bewonerscommissie ’t Goeie Spoor, inmenging wordt gevraagd, merken we dat we de motivatie missen om in actie te komen. Daarom is het volgens ons tijd om het stokje over te dragen aan nieuwe personen met een warm hart voor onze mooie wijk.

Wie helpt onze mooie wijk leefbaar te houden?

U hoeft het niet alleen te doen. Bij het organiseren van activiteiten hebben wij als buurtcommissie ervaren dat er veel vrijwilligers zijn waarop een beroep kan worden gedaan. In de praktijk kwam het neer op ongeveer 4 vergaderingen per jaar.  

Heeft u interesse? Meldt u aan op info@goeiespoor.nl

Nieuwsbrief Veens maart 2021

hiermee geven wij de nieuwsbrief van Veens aan u door

Nieuwsbrief Veens

Graag geven wij de nieuwsbrief van Veens voor februari aan u door

Update verkabeling hoogspanningsleidingen

Een update over de verkabeling van de hoogspanningskabels en specifiek bij het verdeelstation aan de Kastanjelaan.

Er is een ruim een halfjaar gewerkt aan een verbetering. In het nieuwe plan dat onlangs bekend is geworden worden de kabels NIET meer in de Kastanjelaan gelegd.

Op het kaartje (zie hieronder), is te zien dat de kabels nu geboord worden via ’t Goeie Spoor onder de fietstunnel door en daar het terrein van Tennet op gaan.
Dit zijn de Gele en Paarse lijn op het kaartje hieronder.
De kabels schuiven daarom op en blijven daarmee zo’n negen meter van de huizen vandaan.
De kabels komen halverwege het station boven grond en worden dan op de bestaande opstijgpunten aangesloten. (zie het kaartje in Rood)
Dwz dat het begin van de Kastanjelaan hoek Stationssingel er het meeste op vooruit gaan. Daar is ook geen overlast omdat de kabels daar diep zitten.    
De Gemeente stuurt binnenkort alle bewoners van de Kastanjelaan een brief met de bevindingen.

pas op!!!

attentie, lees alstublieft het bericht van Marc onder het kopje “pas op” bij recente reacties.

Extra nieuwsbrief Veens

Hierbij de link naar de extra nieuwsbrief van Veens in verband met het Corona-virus.

banenmarkt voor vrijwilligers

18 september is er een vrijwilligersbanenmarkt in het gemeentehuis