Veense Kei

 Een persbericht van de gemeente Veenendaal om een Veense Kei  te nomineren!!

Nieuwsbrief Veens september 2018

Hierbij delen wij graag de nieuwsbrief van Veens voor de maand September met u.

Verslag infoavond nieuwbouwplannen Goeie Spoor

Kort verslag info-avond nieuwbouwplannen Goeie Spoor.

Op maandagavond 2 juli j.l. was er een eerste informatiebijeenkomst in Zeldzaam om de nieuwbouwplannen toe te lichten. Voor diegenen die er niet bij konden zijn, hierbij een kort verslag. Aanwezig waren mensen van projectontwikkelaar Som en een vertegenwoordiger van de gemeente Veenendaal.

In het kort komt het er op neer dat er plannen zijn voor de bouw van totaal 64 appartementen, ondergebracht in twee gebouwen. Een noordelijk gebouw met 36 appartementen en een zuidelijk gebouw met daarin nog 28 appartementen. Volgens berekeningen zouden dan 76 parkeerplaatsen gerealiseerd moeten worden. Er zullen volgens de plannen uiteindelijk 93 parkeerplaatsen gerealiseerd worden, allemaal op eigen terrein. Onder het zuidelijk gebouw worden 33 parkeerplaatsen gerealiseerd. En op de noordelijke kavel nog 60 parkeerplaatsen. Om bij deze appartementen en de parkeerplaatsen te komen, zullen twee inritten op het Goeie Spoor gerealiseerd worden. Het betreft allemaal huurwoningen, met de voorzijde gericht naar de spoorlijn. Aan de kant van het Goeie Spoor zullen de entrees naar de appartementen komen, met galerijen. Op mijn vraag of deze galerijen verlicht zullen zijn werd bevestigend geantwoord. Er kunnen zo dus twee grote verlichte blokken ontstaan, zeker in de wintermaanden bij kale bomen.

Overigens zullen voor de bouw veel van de aanwezige bomen gekapt worden, wel is er herplantplicht volgens de woordvoerder van de gemeente. Verder zullen   de panden niet meer van een aansluiting op het gasnet worden voorzien. De strook bouwgrond is in eigendom verkregen van NS, en strekt zich uit grofweg vanaf de Geerhof, tot ver voorbij het fietstunneltje. De parkeerplaatsen op de noordelijke kavel zijn te bereiken middels een te bouwen loopbrug ter hoogte van het fietstunneltje.

Dit zijn de eerste plannen zoals ze werden toegelicht, aanpassing is nog mogelijk. Zoals eerder terecht werd opgemerkt: Voor de bouw moet omgevingsvergunning worden afgegeven door de gemeente. In die vergunning staat in detail wat het project inhoudt. Daar kun je tot 6 weken na verlening schriftelijk tegen in bezwaar.

verslag door Sicco Spermon

 

Plan nieuwbouw appartementen bij spoorlijn

Woensdag 20 juni, is huis aan huis onderstaande folder op de Stationssingel bezorgd met informatie over bouwplannen op een strook grond aan het Goeie spoor (tussen rijbaan en spoorbaan in).

Afgaande op de illustratie lijkt het om 6 bouwlagen te gaan. 

 

 

Veens nieuwsbrief juni 2018

hallo,  hierbij de Veens – nieuwsbrief  voor juni.

Buitenspeeldag 2018

de foto’s van de buitenspeeldag 2018 staan op de site!!

Veens nieuwsbrief Vrijwilligerswerk Special mei 2018

graag geven wij u deze speciale nieuwsbrief van Veens door.

Veens Nieuwsbrief maart 2018

Graag geven wij de Veens-nieuwsbrief maart aan u door

Straatspeeldag 2018

Straatspeeldag op woensdag 13 juni.

Het thema is ‘Middeleeuwen: ridders en jonkvrouwen‘.

Wil je helpen, stuur een mail naar Dianne Doornenbal;

(fam.doornenbal@solcon.nl)

Ouderen aan het woord

Het Netwerk Utrecht Zorg voor Ouderen (NUZO) zoekt deelnemers:

klik op onderstaande link voor meer informatie.

Oproep workshop Ouderen aan het Woord def (002)